DOKUMENTI

Z modulom Dokumenti enostavno ustvarjamo in urejamo račune, predračune, avansne račune, dobropise, naročila in ponavljajoče račune. Ko ustvarimo predračun, ga enostavno, ko je predračun plačan, samodejno prenesemo v račune, tako da podatke vnašamo samo enkrat. Bazo strank lahko samodejno prenesete iz našega strežnika.

Baza strank je povezana z bazo davčnih zavezancev v Sloveniji, zato za vnos nove stranke potrebujete samo ime podjetja, matično številko ali davčno številko. Ostale podatke o stranki program prenese samodejno.

Za lažje upravljanje dokumentov je vgrajen tudi iskalnik z možnostjo iskanja po vsebini samega dokumenta. Izpis dokumentov pa je možen tudi v .xls in .pdf obliki.

Ponavljajoči računi vam olajšajo mesečno izstavljanje enakih računov. Uporabno za tiste stranke, ki jim vsak mesec izstavljate račun za mesečno storitev. Hkrati pa imate možnost dodajanja enkratnih postavk k ponavljajočemu računu.

Modul Dokumenti vam omogoča:

 • izdajanje predračunov,
 • izdajanje računov,
 • izdajanje ponavljajočih računov,
 • izdajanje avansnih računov,
 • izdajanje dobropisev,
 • izdajanje naročil.

 

RAČUNOVODSTVO

Računovodski modul je namenjen računovodskim servisom. Z možnostjo avtomatskega knjiženja pa omogoča preprosto vodenje računovodstva za vaše podjetje

Modul Računovodstvo zajema:

 • glavna knjiga,
 • začasna glavna knjiga (namenjena tudi avtomatskemu knjiženju),
 • izpisi (vsi izpisi vključno s trenutnimi bilancami so dostopni kadarkoli),
 • osnovna sredstva,
 • plače in ostali dohodki oziroma prejemki,
 • kadrovska evidenca.

Uporabnik lahko neposredno izstavlja račune, izdajnice, potne naloge in opravlja ostalo poslovno dejavnost, medtem ko računovodje direktno poknjižijo vse dokumente v glavno knjigo z uporabo avtomatskih knjiženj.

Uporabnik ima na ta način takojšen dostop do vseh izpisov. Vse bilance in finančni pregledi so dostopni v analitični in grafični podobi.

Za enostavnejše in zanesljivejše knjižbe poslovno računovodski program Phoenix omogoča nastavitve kontnega načrta, preverjanj knjižb, stroškovnih mest in ostalih elementov.

Plače in vsi ostali osebni dohodki, kot so prispevki s.p., avtorski honorarji, najemnine… so z računovodskim programom Phoenix pripravljeni brez nepotrebe potrate časa. Program vse dokumente avtomatično pošlje na DURS, kjer jih mora uporabnik le potrditi in podpisati.

Računovodski program Phoenix preko spleta stalno posodablja podatke o povprečnih plačah, minimalnih plačah, dohodnini idr.

Pripravljeni so tako izvozi za elektronsko bančništvo, kot tudi tiskanje virmanov za tiste, ki ne uporabljajo elektronskega bančništva. Tudi vsi ostali dokumenti za AJPES, ZZZS… so pripravljeni le s pritiskom na gumb.

Računovodski program Phoenix je za 33 EUR mesečno najugodnejši program na slovenskem tržišču.

 

POTNI NALOGI

Modul Potni nalogi omogoča enostavno pripravo nalogov – tudi preko spleta.

Modul Potni nalogi s koledarskim pregledom omogoča grafični pregled vseh poslovnih poti zaposlenih in s tem povezanimi stroški.

Vsako razdaljo, ki jo uporabnik vnese v potni nalog, si program zapomni za nadaljnjo uporabo. Potni nalogi so lahko tudi za več destinacij in več dni, tako lahko z enim potnim nalogom potujete na več lokacij. Obračun dnevnic je samodejen, saj program izračuna čas, ko ste bili na poti in izračuna koliko dnevnic pripada za potovanje.

Omogočeno je tudi dodajanje in obračunavanje prilog in dodatnih stroškov, kot so poslovna kosila, cestnine in podobno. Vse spremembe, ki odstopajo od računalniško predlaganih, lahko ročno popravite v obračunu, kjer lahko potni nalog tudi natisnete in pregledate.

Z vmesnikom, ki ga modul ponuja so potni nalogi lahko pripravljeni in natisnjen v manj kot minuti. Pregled potnih nalogov omogoča tudi tiskanje več potnih nalogov hkrati, tako da ni potrebno vsakega dokumenta posebej odpreti in natisniti.

Po izdelavi potnih nalogov pride na vrsto izplačilo. Vsa izplačila potnih nalogov so neposredno povezana z blagajno, tako da je izdelava vseh spremljajočih dokumentov lahko izvedena le s klikom.

Zadnja faza je za računovodske servise, saj je knjiženje potnih nalogov in blagajne povsem avtomatično in mora računovodja knjižbe le potrditi.

 

CRM TRŽENJE

CRM Trženje je modul, s katerim uporabnik upravlja odnose s stranko. CRM trženje se lahko uporablja tudi kot glavno orodje pri pridobivanju novih strank. Vsebuje možnost uvoza potencialnih strank iz telefonskega imenika oziroma kakšne druge baze.

Prednosti programa so:

 • uvoz potencialnih strank,
 • grafična statistika pridobivanja strank,
 • enostavno prilagajanje za posamezne panoge.

 

CRM ZOBOZDRAVNIK

CRM Zobozdravnik je modul, ki je prilagojen za vodenje evidence pacientov.

CRM Zobozdravnik je namenjen vsem zobozdravstvenim ambulantam, njegove prednosti pa so:

 • pregled dnevnega urnika,
 • evidenca strank,
 • hitri dostop do rentgenskih posnetkov,
 • neomejeno število prilog pri posamezni stranki,
 • izdaja računa, predračuna,
 • povezava z računovodstvom.

Eden ključnih elementov programa je vpogled v preteklost vašega dela s stranko. Naročanje pacientov spremljate preko Phoenix koledarja, kjer po želji spreminjate datum in čas pregledov.

CRM Zobozdravnik temelji na spletni tehnologiji, zato je uporaba zelo preprosta.

 

SKLADIŠČE

Modul Skladišče nudi izdajo dobavnic, prevzemnic, vodenje skladišča in zalog. Uporabniku je omogočeno tudi popravljanje dokumentov in hitra izdelava inventure.